Unesco

UNESCO staat voor : United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. Het is de organisatie van de VN voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

 

UNESCO probeert de identificatie, bescherming en het behoud van werelderfgoederen te bevorderen, daarvoor werd in 1972 een Werelderfgoedverdrag opgesteld, de World Heritage Convention. Het doel van dit verdrag is het benadrukken van respect en waardering voor het erfgoed, zodat unieke gebieden of objecten behouden blijven voor generaties na ons.

 

Landen die het verdrag hebben bekrachtigd, kunnen gebieden of objecten nomineren voor een plaats op de Werelderfgoedlijst. Nederland bekrachtigde deze overeenkomst in 1992.

 

 

Unesco streeft ernaar:

 

  • Zoveel mogelijk landen te motiveren het verdrag te ondertekenen, ter bescherming van het natuurlijk en cultureel erfgoed.
  • Landen locaties te laten benoemen op hun nationale grondgebied, die op de lijst zouden kunnen worden opgenomen.
  • Stimuleren van het opzetten van een beheer en rapportagesysteem om de instandhouding van die gebieden en objecten te waarborgen.
  • Bijstand verlenen aan landen, door middel van technische bijstand en beroepsopleiding.
  • Noodhulp verlenen bij bijzondere gebieden of objecten die gevaar lopen.
  • Plaatselijke bevolking stimuleren bewust te worden van en deel te nemen aan het behoud van hun culturele en natuurlijke erfgoed.
  •  Bevorderen van de internationale samenwerking bij het behoud van het erfgoed van de wereld.

 

De World Heritage Convention (voluit in Nederlands: de ‘Conventie voor Universele Bescherming van het Werelderfgoed van Natuur en Cultuur’) is heel bijzonder, doordat het universeel wordt toegepast. Bij het Werelderfgoed horen alle volken van de wereld, ongeacht het grondgebied waar ze zich bevinden.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb