Lijsters

Lijsters (Turdidae) behoren tot de zangvogels (Passeriformes), ze zijn meestal middelgroot en hebben een mooie zang. In Nederland kun je 14 verschillende soorten van de lijsterfamilie vinden. Lijsters eten voornamelijk insecten, kleine ongewervelde dieren en fruit, je ziet ze daarom vaak op de grond foerageren. De grote van de soorten varieert tussen de 13 en 30 cm, ze hebben een vrij forse beetje gebogen snavel en vaak een wat gespikkeld veren kleed

I

lijsters

De lijster komt vrijwel overal te wereld voor met uitzondering van Antarctica en Nieuw Zeeland. Sommige vogels blijven op een plaats en zijn dus standvogels, maar er zijn ook trekvogels onder de lijsters, zij vliegen in de winter naar warmere oorden.

Grote lijster

Zanglijster

Koperwiek

Kramsvogel

Merel

Nachtegaal

Paapje

Roodborst

Roodborsttapuit

Tapuit

Zwarte roodstaart

Beflijster

Blauwborst

Gekraagde roodstaart


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en  Vogelbescherming

#vogels #lijsters #fotografie