Oranje zandoogje

Dit vlindertje doet zijn naam eer aan door zijn veelal oranje kleur met de typische zwarte ogen op de vleugelpunt. Toch is het opletten wanneer hij met gesloten vleugels zit met welk zandoogje je te maken hebt.

Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)         Groep: dagvlinders         Famile: Nymphalidae                                                                                                                         

oranje zandoogje mannetje

Het oranje zandoogje is oranje van kleur met een bruine rand, het mannetje heeft op de voorvleugel nog een bruine streep (Foto boven, Het beleven 2020, onder een vrouwtje 2017 bij Landgoed de Utrecht). Op de punt van de vleugel heeft het oranje zandoogje een zwart oog met daarin twee witte stippen. ( hierop maakt de natuur heel soms een uitzondering en is er een stip bij het oranje zandoogje en zijn er 2 stippen bij het bruine zandoogje, de grootte van de vlinder is dan het kenmerk waarop je ze herkent een duidelijk verschil in formaat.)                                                                                                                

oranje zandoogje vrouwtje

Het oranje zandoogje is aan de onderkant bruin met een lichter bruine tekening en een paar witte stippen, vrouwtje en mannetje zijn daarin gelijk. Het oranje zandoogje heeft een voorvleugel lengte van ongeveer 20 mm. Dat is ongeveer het formaat van een klein koolwitje, het bruin zandoogje is opvallende groter, formaat dagpauwoog en het in tekening met vleugels dicht gelijkend hooibeestje veel kleiner, formaat blauwtje.

oranje zandoogje

Het is een echte zomervlinder die voorkomt van  juni tot en met augustus. Het oranje zandoogje kun je tegenkomen in ruige terreinen waar kruiden groeien, zoals bermen, bosranden en duingebieden. Ze worden waargenomen in het noordoosten en in het zuiden van ons land, in het midden word hij vrijwel niet gezien

oranje zandoogje mannetje

Het vrouwtje zet eitjes af in graspollen, daaruit komen de rupsen, half volgroeid overwinteren ze in de graspol om in het voorjaar weer verder te groeien en zich te verpoppen

oranje zandoogje vrouwtje

Eigen foto's en waarneming:  Landgoed de Utrecht 2017, Het Beleven 2020, Leenderbos Driebruggen 2020 en Soerendonksgoor 2020.


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en vlindernet.

#oranjezandoogje #zandoogjes #aurelia #vlinder #determineren #herkennen  #kenmerken