Kleine Zangers

De kleine zangers zijn 4 onderfamilies uit de superfamilie vliegenvangers. Deze vogeltjes zijn vooral herkenbaar aan hun zang en hun voedselbron bestaat vrijwel geheel uit insecten. De zangers zijn klein en onopvallend van kleur, ze hebben dunne pootjes en een dunne spitse snavel. Je vind de kleine zangers voornamelijk in bomen, maar ook in struikgewas, weiden en rietmoerassen vinden ze hun thuis. Ze maken open komvormige nesten.

Kleine zangers zijn wijd verspreid over de wereld, waar maar insecten voorkomen.

kleine zangers

Bosrietzanger

Braamsluiper

Fitis

Fluiter

Goudhaan

Grasmus

Grote karekiet

Kleine karekiet

Rietzanger

Snor

Spotvogel

Sprinkhaanzanger

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Vuurgoudhaan

Zwartkop


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia, vogelvisie en  Vogelbescherming

#vogels #zangers #fotografie