Strandlopers

Strandlopers en snippen (Scolopacidae) zijn een familie waartoe we de strandlopers, snippen maar ook de wulpen, ruiters, grutto’s, franjepoten en kemphanen toe rekenen. Ze kenmerken zich door hun erg lange dunne snavel en ze staan meestal hoog op hun poten.

 

Ze overwinteren op het zuidelijk halfrond en leggen vaak in de trektijd grote afstanden af.

Strandlopers en snippen

Bokje

Bonte strandloper

Bosruiter

Breedbekstrandloper

Drieteenstrandloper

Grauwe franjepoot

Groenpootruiter

Grutto

Houtsnip

Kanoet

Kemphaan

Krombekstrandloper

Oeverloper

Paarse strandloper

Poelruiter

Regenwulp

Rosse franjepoot

Rosse grutto

Steenloper

Temmincks strandloper

Tureluur

Watersnip

Witgat

Wulp

Zwarte ruiter


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en  Vogelbescherming

#vogels #strandlopers #snippen #soorten #fotografie