Paardenbijter

Bij het horen van de naam dacht ik niet meteen aan een prachtige kleurrijke libel, eerder aan een griezelig gemeen ogend insect dat dieren lastig valt.

Paardenbijter(Aeshna mixta)       Groep: Echte libellen(Anisoptera)        Familie:Aeshnidae (Glazenmakers)

paardenbijter man

Een paardenbijter heeft in tegenstelling van wat de naam doet vermoeden juist een positief effect voor paarden en andere dieren waar hij in de buurt vliegt. Hij bijt namelijk geen paarden, maar eet insecten die in de omgeving van dieren rond vliegen. Doordat hij om ze te vangen dicht bij de dieren vliegt lijkt het alsof hij ze bijt, waardoor hij deze naam kreeg.

paardenbijter man

Belangrijke kenmerken zijn kleine gele schouderstreepjes, vlak achter de kop, bijna de vorm van een stip. Verder een gele spijkervormige vlek op het begin van het achterlijf. (dit is te zien op de foto hierboven) Het borststuk is bruin met twee gele strepen.

Hierbeneden zie je parende paardenbijters, duidelijk in beeld het bruine borststuk met de gele strepen. Meteen zie je ook het kleur verschil tussen man en vrouw. De tekening is vrijwel hetzelfde, alleen is bij het vrouwtje al het blauw vervangen door geel.

paardenbijter parende man en vrouw

Het achterlijf van de man is zwart met op elk segment twee ovale blauwe vlekken en twee kleine gele driehoekjes en ook de ogen zijn blauw met bruin. Bij vrouwtjes is het achterlijf donkerbruin en alle vlekken en driehoekjes zijn geel, de ogen zijn ook bruin met geel of groen. Naar het einde van het achterlijf toe worden de vlekken kleiner, ze versmelten niet tot een lantaarntje (zoals we dat bij de blauwe glazenmaker zien)

paardenbijter man

De paardenbijter is 56-64 mm groot, dat is kleiner dan de ven en blauwe glazenmaker. Paardenbijters vind je vaak langs bosranden en tuinen, waar ze jagen tot de schemering. Ze planten zich voort in stilstaand water zoals vijvers, poelen, sloten plassen.

paardenbijter close up

Waarneming en eigen foto's: Liskes en visvijvers Bergeijk Noord Brabant.


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en vlindernet.

#libellen #paardenbijter #glazenmaker #determineren #herkennen  #familie #kenmerken

Afbeeldingen zijn uit eigen portfolio MereltjeFotografie © .  Teksten door Mereltje Wereldspotter  © 2020