Watersnip

Op de voorkant van een honderd gulden biljet stond een afbeelding van de watersnip een mooie sierlijke vogel.

Watersnip (Gallinago gallinago)  Orde: Charadriiformes (Steltloperachtigen) Familie: Scolopacidae (Strandlopers en snippen)

watersnip

Uiterlijk

De watersnip is een weidevogel van ongeveer 25 cm groot, hij is bruin met smalle gele strepen op de rug, een witte buik en donker gestreepte flanken. De vogel heeft een gestreepte kop  met een lange bruine snavel en korte grijsgroene poten.

watersnip

De watersnip is een zeldzame broedvogel in natte graslanden in Nederland en België, maar als trekvogel te zien in de voorjaarstrek van (april-mei) en in de najaarstrek (september tot december) dan zijn er grotere aantallen. Ze worden soms gezien op de Plateaux –Hageven een natuurgebied op de grens van Nederland en België waar ook vloeiweides zijn.

watersnip

Waarneming en eigen foto's: Aug 2018 op het Soerendonks Goor. Het lijkt er dus op dat dit geen trekvogels zijn (te laat voor de voorjaarstrek en te vroeg voor de najaarstrek).


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en  Vogelbescherming

#watersnip #vogel #herkennen #fotografie