Het Wereld Natuur Fonds belangrijk!

De natuur word op veel plaatsen ernstig bedreigt vooral door de mensheid. Vroeger waren de mensen niet op de hoogte van de gevolgen, maar daarvan worden we ons steeds meer bewust. Veel mensen proberen daarom om hun steentje bij te dragen aan het behoud en de bescherming van de natuur. Het Wereld natuur Fonds is daar een goed voorbeeld van.

ontwerp schets logo wwf

Het ontstaan van het Wereld Natuur Fonds.

Vroeger gingen mensen gewoon hun gang, zonder na te denken over de gevolgen voor de natuur, pas rond 1872 realiseerde men zich dat er onherstelbare schade werd aangericht. Het duurde toen nog tot 1948 voordat de eerste organisatie werd opgericht, die zich bezig ging houden met de bescherming. Dit was de IUCN, eigenlijk de grondlegger voor het huidige WNF.
In 1961 wordt in navolging daarvan, door vier Engelse natuur liefhebbers het World Wildlife Fund, afgekort WWF opgericht. Deze organisatie wil internationaal opereren en start op 11 september in Zwitserland. Meteen na de oprichting sluiten in veel landen nationale afdelingen aan. In 1962 gebeurt dat in Nederland met de oprichting van het Natuur Noodfonds Nederland, waarvan de naam 4 jaar later verandert in Wereld Natuur Fonds (WNF).
Ze richten zich op het beschermen van bedreigde dieren, maar merken al gauw, dat ook de leefgebieden bescherming nodig hebben, om het een succes te laten worden. In 1986 veranderen ze daarom de naam in World Wide Fund for Nature, de afkorting bleef gewoon hetzelfde en de reuzenpanda wordt het symbool van de organisatie. Mede oprichter, onderzoeker en tekenaar Sir Peter Scott maakte  schetsen tijdens de vergadering toen het WNF is opgericht. De panda was zijn lievelingsdier, hier uit is het logo ontstaan.

logo wnf

Het doel:

Het WNF (WWF internationale naam) heeft als doel bij te dragen aan een gezond milieu en een gezonde natuur. Ze willen een duurzaam gebruik van de natuur stimuleren en ervoor zorgen dat de natuur de benodigde ruimte krijgt.

Er wordt geprobeerd de belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en eventueel indien mogelijk te herstellen. De grootste bedreigingen zijn ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten. Dit geld natuurlijk bovenal al voor de kwetsbaarste gebieden zoals tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden en zeeën en oceanen. Wanneer er genoeg gezonde leefgebieden zijn, krijgen ook bedreigde dieren, met wat hulp en bescherming weer een kans.

Hoe proberen ze dat te bereiken?

Er wordt op verschillende manieren getracht dit doel te verwezenlijken. Er zijn bijv. verschillende veldprojecten, waarbij geprobeerd wordt om de lokale bevolking te helpen met het vinden van alternatieve, duurzame bronnen van inkomen en door het trainen en financieren van anti- stropersbrigades.

Er wordt getracht de samenleving weloverwogen keuzes te laten maken, door bekendheid te geven aan duurzame ideeën, zoals het kopen van FSC hout in plaats van tropisch hard hout, dat illegaal is gekapt. Het afnemen van groene energie zoals windenergie of energie opgewekt met zonnecollectoren. Het stimuleren van de verkoop van duurzaam gekweekte of gevangen vis.

Ook zijn er speciale projecten, om dieren die met uitsterven worden bedreigd, extra te beschermen. Dergelijke projecten zijn er bijv. voor de reuzenpanda’s in China, Siberische tijgers in Azië, de orang-oetans in de bossen van Borneo, de zwarte neushoorns en Afrikaanse olifanten in Zuid Afrika, maar ook de Aziatische neushoorn en olifant in Azië, het sneeuwluipaard in Rusland en Mongolië, mensapen in Congo, walvissen en zeeschildpadden in de oceanen en nog veel meer.

Kun je actief bijdragen aan de bescherming van de natuur?

Je kunt op verschillende manieren actief mee helpen, bijv. door vrijwilliger te worden bij het Wereld Natuur Fonds. Je geeft als vrijwilliger bijv. informatie over het natuurbeschermingswerk van het Wereld Natuur Fonds door, door lezingen op scholen, gemeenschapshuizen of door op markten in een stand van WNF te staan. Je maakt dan mensen enthousiast om mee te doen en zich bewust te worden van de mogelijkheden om ook een bijdrage te leveren.

Om al die projecten te realiseren is natuurlijk geld nodig, daarom zijn giften en donateurs heel belangrijk, ook hier spelen de vrijwilligers een rol om te werven, maar ook via advertenties, radio en tv reclames, word daaraan gewerkt.

Kunnen kinderen ook meedoen?

Kinderen staan vaak nog heel dicht bij de natuur, zij zien nog de schoonheid van alles en houden van dieren. Om kinderen ook te betrekken bij WNF zijn er speciale kinderlidmaatschappen. Het WNF krijgt hierdoor wat geld binnen, maar zeker even belangrijk: kinderen worden zich al op jonge leeftijd bewust van de natuur en dragen dat hun leven lang mee. Bovendien wordt de informatie op een hele leuke, bij de leeftijd passende manier aan de kinderen aangeboden, waardoor ze er ook veel plezier in hebben.

bamboeclub

Zo is er de WNF Bamboeclub voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Leden krijgen tien keer per jaar het kleuterblad PipaPanda, wat helemaal vol staat met wilde dierenweetjes, knutseltips, voorleesverhalen, strips, puzzels en kleurplaten, er is ook een bijbehorende website www.bamboeclub.nl

rangerclub

De WNF-Rangerclub is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar, ruim 93.000 kinderen komen met deze club al op voor bedreigde wilde dieren. Het clubblad heet TamTam en de site www.rangerclub.nl
 

wnf lifeguard

Vanaf 12 jaar is er de WNF-LifeGuard, vier keer per jaar is er een posterzine met informatie over bijzondere dieren en indrukwekkende plekken op aarde. De site: www.lifeguard.wnf.nl


Afbeeldingen zijn rechtenvrij via Wikipedia en public domain

#WNF #WWF #Bamboeclub #Rangerclub #WNF-LifeGuard #WereldNatuurFonds #natuurbeschermen #bedreigdedieren

(Dit blog plaatste ik eerder tijdelijk  op Tallsay met behoud van auteursrecht mei 2017.)

Maak jouw eigen website met JouwWeb