Vinken

Vinkachtigen (Fringillidae) zijn een familie van zangvogels waarbij de vinken, sijzen, haak- en kruisbekken en kanaries ingedeeld worden. kleine vogels, met vaak een kleine, stevige snavel die geschikt is om zaden te kraken. Sommige soorten vallen niet erg op qua kleur, zoals de frater die bruin-zwart-wit is. Andere zijn juist felgekleurd

 

In Nederland kun je 14 verschillende vinken zien.

Appelvink

Vink

Europese kanarie

Frater

Goudvink

Groenling

Grote kruisbek

Keep

Kleine barmsijs

Kneu

Kruisbek

Putter / Distelvink 

Roodmus

Sijs


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en  Vogelbescherming

#vogels #vink #vinksoorten #fotografie