Kleine parelmoervlinder

Deze zeer beweeglijke vlinder is een mooie verschijning. De kleine parelmoervlinder komt voor in de duinen, maar ook in het binnenland.

Kleine parelmoervlinder(Issoria lathonia)         Groep: dagvlinder               Familie: Nymphalidae

kleine parelmoervlinder

De kleine parelmoer vlinder is een opvallende verschijning met zijn oranje vleugels met zwarte stippen. Op de onderkant van de vleugel zie je kenmerkende wit parelmoerachtige spiegels (op de foto's hieronder te zien). Met een vleugel lengte van 20/23 mm van lijfje tot punt is hij net wat kleiner dan de dagpauwoog.

 

kleine parelmoervlinder
kleine parelmoervlinder

De kleine parelmoervlinder word in Nederland voornamelijk in de duinen gezien, maar hij houdt in de zomer van zwerven is zeer mobiel en kan grote afstanden afleggen en kan daarom ook in het binnenland worden waargenomen. Europees gezien is het aantal kleine parelmoervlinders redelijk stabiel, maar in Nederland is hij schaars. Ze houden van droge bloemrijke graslanden, de waardplant zijn de verschillende soorten viooltjes, met een voorkeur voor het duinviooltje, akkerviooltje en driekleurig viooltje.  De rups van de kleine parelmoervlinder is overwegend zwart bruin, met een streep van witte stippen op de rug, ook is er een bruine tekening te zien. De rups heeft duidelijke rood bruine stekels. Hij houdt van de zon, je ziet hem vaak op een warme plek op een steen of het zand.

 

Ook de vlinder houdt van de zon, maar zijn vrij schuw en vliegenvlot weg bij benadering. Ze voeden zich met nectar, in het voorjaar vooral van de viooltjes maar later ook van bijv. slangenkruid en koninginnenkruid, kattenstaart en vlinderstruik.

Ze vliegen in drie generaties van april tot en met oktober. Als half volgroeide rups overwinterd deze onder de waardplant.

 

Waarneming en eigen foto's: Zandvoort 2016 Bergeijk 2020 


Geraadpleegde bronnen: Wikipedia en vlindernet.

#kleineparelmoervlinder #parelmoervlinders #aurelia #vlinder #determineren #herkennen  #kenmerken